Dlaczego oprogramowanie dostępne online (w chmurze)?

Zamiast wdrożenia pełnych wersji systemu udostępniamy naszym klientom stały lub czasowy dostęp do wybranych modułów/funkcji, niezbędnych
na aktualnym etapie rozwoju firmy. Obniżenie kosztów w tym modelu biznesowym, to w głównej mierze brak skomplikowanego wdrożenia. Dostajemy gotowe rozwiązanie do użycia od zaraz. Dodatkowym kosztem może być szkolenie pracowników z obsługi systemu lub ewentualna migracja dokumentów
np.: (z systemu klasycznego do chmurowego). Samo dodawanie lub odejmowanie licencji związane z potrzebą na „daną chwilę” powoduje łatwe przewidzenie kosztów oraz skraca czas rozpoczęcia pracy na oprogramowaniu do minimum. Koszty inwestycyjne stają
się operacyjnymi.

Doskonałym przykładem trendu polegającego na przekształceniu nawet najbardziej złożonych rozwiązań aplikacyjnych (oprogramowania
do zarządzania)  w wysokosklaowalne usługi jest rozwiązanie enova365 firmy Soneta Sp. z o.o. (naszego partnera technologicznego). Usługa dostępna
jest na platformie zeto365.pl. Tutaj możemy zamówić demo do testów lub zamówić i zakupić abonament na dane licencje/stanowiska. Rozliczenie odbywa się za pomocą miesięcznego abonamentu, gdzie możemy włączać lub wyłączać konkretną usługę (np.: ilość licencji) w zależności
od potrzeb. 

Przykład:

W danym miesiącu klient używa 5 licencji finansowo-księgowych, ale już wie, że w kolejnym miesiącu zatrudni jeszcze dodatkowe 2 osoby.
Więc zamówi w kolejnym miesiącu 7 licencji. W następnym miesiącu okazuje się, że jedna z tych 7 osób odchodzi z pracy w wyniku nagłej choroby,
więc kolejne zamówienie w danym miesiącu  będzie wynosić 6 licencji. Tak można zarządzać naszymi zasobami licencyjnymi co miesiąc. Daje to nam możliwość zarządzania ilością oprogramowania, w stosunku do liczby pracowników, którzy aktualnie z niego korzystają. Pozwala nam to ograniczać
i planować koszty na konkretny miesiąc. W modelu klasycznym mielibyśmy do czynienia z licencjami, których nikt nie używa, a zwrot z inwestycji
się opóźnia.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Oprogramowanie w chmurze
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.